Gespreksmateriaal

30 oktober 2018

Het was maar een droom... - bij Marcus 5: 1-20

Ik had een auto ongeluk gehad. Het liep allemaal net goed af voor iedereen. De nacht daarna werd ik badend in het zweet wakker uit een nachtmerrie, waarin ik met het stuur in mijn handen weer die auto op me af zag komenÖ

  • Heb je wel eens gedroomd over dingen die (bijna) mis zijn gegaan? Wil je daar iets van vertellen?
  • Wil je iets vertellen over andere angsten die je had en/of hoe je daar over heen kwam?


Overgenomen uit de jaarthemamap van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB).
†GDB werkt het jaarthema uit voor gesprekskringbijbelkringen, jongeren in groepen en voor kinderen. De complete jaarthemamap Geef mij nu je angst kan besteld worden bij Margreet van der Schee:†0553-0153 85 | 06-135 21 723 | gdb@doopsgezind.nl (Ä 10,00 excl. verzendkosten).

Voor een printversie van dit artikel: klik hier.


Voor meer gespreksmateriaal zie het overzicht

Meer informatie   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl