> agenda

Agenda

 
18 januari 2019, 15:00 uur

Oecumenelezing 2019 in Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

Pelgrimage als nieuw paradigma

Frits de Lange is zelf niet echt een wandelaar. Aan Compostella kwam hij nog niet toe. Toch heeft hij in trefzekere bewoordingen de ziel van de pelgrimage beschreven alsof hij zelf de hitte van de Spaanse hoogvlakten heeft ervaren. Hij verhaalt van de hedendaagse pelgrims en weet zich verbonden met hun gang langs ’s Heren wegen. Hun ervaringen leveren de metaforen van wat er in het leven toe doet en wat niet.

Frits de Lange ziet in de pelgrim een nieuw paradigma voor mensen van deze tijd. We mogen ons leven verstaan als een reis. Iets dat groter en sterker is dan onszelf zet ons in beweging. Leven is vandaag de volgende stap durven zetten in het vertrouwen dat het morgen beter zal gaan dan vandaag. Als Raad van Kerken hebben we het thema van de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede centraal staan in het beleidsplan. We hebben dat thema overgenomen van de Wereldraad van Kerken.

De kerkelijke thema’s laten zich bundelen in een gezamenlijke inzet van mensen van goede wil, waarbij gerechtigheid het kompas is en vrede het levenslied. Vragen die opkomen zijn: hoe verhoudt de persoonlijke pelgrimage waarover Frits de Lange schrijft zich tot de gezamenlijke tocht die we als mensen maken? Hoe onbevangen is de pelgrimage die aangezet wordt door ‘heilige onrust’? En hoe verhoudt die inzet zich tot gerechtigheid en vrede? In zijn oecumenelezing verkent Frits de Lange de consequenties van de keuze van de Wereldraad voor de metafoor van de pelgrimage. Is het een gelukkige greep of een gevaarlijke?

Frits de Lange is sinds 1997 hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit en buitengewoon hoogleraar Systematische Theologie en Ecclesiologie aan de universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). Hij werd geboren in 1955 in Vriezenveen, promoveerde in 1985 cum laude aan de Theologische Universiteit Kampen, op een theologische studie met de titel ‘Grond onder de voeten. Burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer’. Hij was onder meer predikant van de Eglise Réformée Néerlandaise in Parijs en heeft veel ervaring als universitair docent.

Thijs Caspers schreef voor de Dominicanen in Nederland over het werk van Frits de Lange: ‘De Lange is gefascineerd door de beweegredenen van de pelgrim en het gegeven dat het heilige niet verdwijnt uit onze cultuur, maar ‘onderdak zoekt in nieuwe woorden, gemeenschappen en rituelen.’ Tegelijkertijd functioneert de ‘pelgrim 2.0’ als een paradigma dat staat voor zijn eigen theologie. Aan de hand van het joodse denken, kerkvader Augustinus, Meister Eckhart en filosofen als Nietzsche en Derrida, geeft hij inkleuring aan ons tastende en kwetsbare zoeken naar zin. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen ‘religie’ en ‘geloof’. Het eerste staat voor het omhulsel, de rituelen, regels en uiterlijkheden, en verandert door de tijd. Het tweede is moeilijker te vatten. Geloof houdt ons gaande, het trekt ons vooruit, het klinkt door in de kwetsbare hoop en de liefde die stand houdt, ondanks alles. Het is het ‘geloof’ dat we in onze cynische tijden niet uit het oog dienen te verliezen.

Programma

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur Opening door drs. Dirk Gudde, voorzitter

15.10 uur Bij het jaar 2019

15.15 uur De pelgrim als paradigma: een gelukkige greep? Oecumenelezing door dr. Frits de Lange

15.55 uur Gesprek met de zaal

16.40 uur Vesper

17.00 uur Nieuwjaarsreceptie

18.00 uur Einde

Opgeven: rvk@raadvankerken.nl. Meer informatie: klik hier.

oecumenelezing pelgrims pelgrim pelgrimage pelgrimage van gerechtigheid en vrede


Terug
 
  Meer informatie     ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl