> over de pelgrimage

Over de pelgrimage

'Overal waar we kijken lijkt het leven tegenwoordig bedreigd. Wordt het niet tijd dat christenen en ieder van goede wil zich verenigen om op te komen voor de duurzaamheid van het leven, het te beschermen en te vieren in alle volheid? Wordt het niet tijd om op een heilige reis te gaan, een Pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid?'
Introductietekst Pilgrimage of Justice and Peace, Wereldraad van Kerken.

Tijdens de slotbijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Busan, Zuid-Korea werden christenen en ‘ieder van goede wil’ uitgenodigd om op reis te gaan, op de weg van Gerechtigheid en Vrede. Spraakverwarring ligt op de loer. Want het gaat niet om een Pelgrimage op de weg naar of voor Gerechtigheid en Vrede, nee, het gaat om een weg van Gerechtigheid en Vrede.

De weg is het doel, de enige weg naar gerechtigheid en vrede is een vreedzame weg, van eerlijke verhoudingen en oprechtheid. Met geweld bereik je geen vrede; geweld leidt ook niet tot rechtvaardigheid. Een goede verstaander hoort in dit thema een ouder motto terug: ‘Vrede is de Weg’.

E
n dat is meteen de kracht van het thema: het zoeken naar wat Vrede en Recht dient is niet nieuw, alsof het vreemd is en van buiten wordt opgelegd. Zeker van doopsgezinden mag voorzichtig worden gezegd dat er al oude talenten liggen en dat de tijd rijp is daar een nieuwe impuls aan te geven. De Broederschaps-vergadering gaf al enige jaren aan te verlangen naar Vrede als het grote punt van onze gezamenlijke aandacht. 

De uitnodiging vanuit de Wereldraad van Kerken komt als geroepen. De komende jaren zal de Pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid in onze doopsgezinde geloofsgemeenschap leidend zijn bij het vaststellen van de jaarthema’s.

 
  Meer informatie     ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl